2022   

9.2.2022  Zasedání prezídia,zápis
17.5.2022  Zasedání prezídia, zápis
26.5.2022  Jednání na MZ ČR, zápis
14.12.2022 Zasedání prezídia ČAZL, zápis


2021

 

11.3.2021  Zasedání prezídia, zápis
15.2.2021  Zasedání prezídia, zápis
8.1.2021    Návrh nového člena ČAZL v AK MZ ČR pro nelékařská povolání, zápis

 

2020

30.7.2020 Stanovisko k otázce komor
14.2.2020 Zasedání prezídia, zápis

2019

13.6.2019 Zasedání prezídia, zápis
24.4.2019 Zasedání prezídia ,zápis
                 Schůzka na MZ ČR s Mgr. Strnadovou ohledně AKK pro zdravotní laboranty, zkrácený zápis
15.1.2019 Zasedání prezídia,zápis

 

2018
26.9.2018 Zasedání prezídia, zápis

 

2017   

10.11.2017 Zasedání prezídia, zápis
15.6.2017 Zasedání prezídia, zápis
10.1.2017 Zasedání prezídia, zápis

 

2016

18.10.2016 Zasedání Prezídia, setkání na MZ ČR, zápis

 

15.-17.6.2016, Informace z Konference vedoucích zdravotních laborantů v Brně

Odkaz na návrh dílčí novely zákona 96/2004Sb. 

Zápis z Prezídia

Zásadní připomínky zaslané na MZ ČR (dopis, příloha)

 

23.4.2016
Zasedání Prezídia, zápis

 

2015

9.12.2015
Hlasování o členství v Akredit ační komisi MZ ČR, záznam zde

 

13.11.2015

Účast na semináři "Jak dál v přípravě zákona pro nelékařská povolání", odkaz na Parlamentní listy

 

6.-7.11.2015

3. Sjezd ČAZL, Ostrava, program a ohlédnutí za akcí

 

22.6.2015
Zaslání připomínek k navrhované novelizaci Z 96/2004Sb. na MZ ČR k nahlédnutí zde

 

18.6.2015
Zasedání prezídia ČAZL, Brno

 

2014

4.5.2014
Účast na diskuzním dopoledni "Nelékařské profese v ČR" v Poslanecké sněmovně,
zvukový záznam na webových stránkách Mgr. Pastuchové

 

8.12.2014
Kulatý stůl k problematice vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání, Praha (zápis, prezenční listina)

 

11.11.2014

Schůzka s představiteli AVVNZP, Pardubice

 

31.10.2014
Zasedání prezídia ČAZL, Brno

 

23.6.2014
Ukončení spolupráce v přípravném výboru ČKZP

 

19.6.2014
Zasedání prezídia ČAZL, Brno

 

17.4.2014
Jednání na MZ ČR, Praha

 

9.4.2014
Zasedání prezídia ČAZL, Ostrava (prezenční listina)

 

16.1.2014
Zasedání prezídia ČAZL, Brno

 

2013

6.-7.12.2013

2. Sjezd ČAZl, Olomouc

 

20.6.2013
Zasedání prezídia ČAZL, Brno

 

25.2.2013
Zasedání prezídia ČAZL, Praha
(prezenční listina)

 

22.2.2013
Pracovní jednání k oboru Zdravotní laborant, MZ ČR Praha

 

2012

10.12.2012
Zasedání prezídia ČAZL, Brno

 

17.8.2012
Zaslání připomínek ke změnám legislativy na MZ ČR

 

21.6.2012
Zasedání prezídia ČAZL, Brno

 

28.3.2012
Jednání přípravného výboru České komory zdravotnických pracovníků, Praha

 

29.2.2012
Jednání se zástupci odborných společností na téma "komora", Praha

 

28.2.2012
Zasedání prezídia ČAZL, Brno

 

19.1.2012
Účast na tiskové konferenci v Praze (více zde)

 

18.1.2012
Jednání s ČAS a ostatními odbornými společnostmi NZLP na téma KOMORA NELÉKAŘŮ, Praha

 

4.1.2012
Zasedání prezídia ČAZL, Brno

 

2011

20.12.2011
Jednání s ČAS a s ostatními profesními organizacemi NLZP na téma komora nelékařů, Praha

12.12.2011
Zasedání prezídia ČAZL, Olomouc

 

25.-26.11.2011
1. Sjezd ČAZL, Brno

 

4.10.2011
Zasedání prezídia ČAZL, Brno

 

30.8.2011
Pracovní setkání na MZ ČR, Praha

 

15.6.2011
Zasedání prezídia ČAZL, Brno

 

4.8.2011
Pracovní jednání představitelů odborných společností, Praha
(zápis a prezenční listina)

 

16.5.2011
Zasedání prezídia ČAZL, Brno

 

13.5.2011
Prezentace ČAZL na I. Ostravských toxikologických dnech, Trojanovice

 

4.5.2011
Pracovní jednání na MZ ČR ohledně transformace zákona 96/2004 Sb.

 

1.4.2011
Pracovní jednání na MZ ČR

23.3.2011
Pracovní schůzka na MZ ČR ve věci vzdělávání, kompetencí a postavení oboru zdravotní laborant, Praha

21.3.2011  
Pracovní schůzka na MPSV ČR týkající se postavení oboru zdravotní laborant a změn v katalogu prací, Praha

8.3.2011
Zasedání prezídia ČAZL, Brno

20.1.2011
Jednání o pregraduálním studiu pro obor zdravotní laborant a laboratorní asistent, SZŠ Lipová Brno

 

2010

 

9.12.2010
Zasedání prezídia ČAZL, Brno

21.10.2010
Zasedání prezídia ČAZL, Brno

8.10.2010
Prezentace ČAZL na XXVII. Sjezdu českých a slovenských alergologů a klinických imunologů, Olomouc

1.10.2010
Prezentace ČAZL na 18. Sjezdu české společnosti histologických laborantů s mezinárodní účastí, Ostrava

29.9.2010
Pracovní schůzka s nelékaři s řešením stávající situace ve zdravotnictví, kompetencí, indikací a připomínkování zákona 96/2004Sb., Praha

21.9.2010
Workshop se zástupci SZŠ a VOŠ, „Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta“, Praha

12.7.2010
Pracovní schůzka na MZ ČR se zástupci odborných společností ve věci vzdělávání zdravotních laborantů, Praha

16.6.2010
Zasedání prezídia ČAZL, Brno

6.5.2010
Zasedání prezídia ČAZL, Brno

19.2.2010
Zasedání prezídia ČAZL, Brno

Go to top