Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha

 

Zákony a vyhlášky

Zákon o zdravotních službách (372/2011 Sb.) 

Katalog prací (NV 222/2010Sb - k 1.1.2023 nahrazuje NV 441/2022Sb.)

Vyhláška o činnostech zdravotnických a jiných odborných pracovníků, Novela vyhlášky 252/2019Sb.

Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních 258/2020Sb.

Odměňování ve státní veřejné správě (NV 263/2018 Sb.)

 

Odborné společnosti


Česká společnost histologických laborantů  


Společnost mikrobiologických laborantů                        


Česká hematologická společnost ČLS JEP (Sekce zdravotních laborantů)


Česká společnost alergologie a klinické imunologie          
Stránky imunologických laborantů                               


Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP (Sekce nelékařských pracovníků)

 

Česká společnost genetických laborantů a sester


Česká společnost klinické biochemie

 

Ostatní

Aliance pro implementaci IVD-R


Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR  


Zdraví a zdravotnictví na českém internetu


Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře


Spojená akreditační komise, o.p.s.


Český institut pro akreditaci, o.p.s. 

 

Go to top