ČAZL UKONČILA SPOLUPRÁCI v přípravném výboru ČKZP dne 23.6.2014

Shrnutí přípravných jednání ke vzniku ČKZP
Informace o účasti ČAZL na jednáních o vzniku komory NZLP
Zápis z jednání dne 18.1.2012
Stanovisko ČAZL k jednáním o komoře NZLP