Stanovisko zástupců nelékařských profesí ke snahám ČAS o vznik České komory nelékařských pracovníků

Stanovisko ČAZL ke vzniku komory nelékařů

Návrh zákona Komory všeobecných a dětských sester

Stanovisko Poslanecké sněmovny k danému zákonu

 

Dostupné odkazy týkající se tématu:

https://www.osetrovatelstvi.info/vseobecne-a-detske-sestry-budou-mit-svoji-komoru/

https://www.osetrovatelstvi.info/komora-sester-nepromyslenost-duplicita-a-diskriminace/

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/poslanci-navrhuji-vznik-komory-zdravotnich-sester/1904321

http://www.zdravotnickeodbory.cz/cz/clanky/29-6-2020-komora-sester.aspx

https://www.komorazachranaru.cz/aktualita/nazor-z-jineho-pohledu-roman-smucler-rika-pomalu-s-komorou-zdravotnich-sester

https://www.otevrenezdravotnictvi.cz/rozhovory/sestry-%C5%99e%C5%A1%C3%AD-povinn%C3%A9-%C4%8Dlenstv%C3%AD-v-komo%C5%99e-ve%C5%99ejnost-jejich-aroganci.html

https://www.zdravotnickydenik.cz/2019/05/ziskaji-sestry-vlastni-komoru-poslanci-zdravotnickeho-vyboru-jsou/