O vzniku České asociace zdravotních laborantů se začalo jednat v polovině roku 2009 a ke 4.1.2010 byla asociace se všemi formalitami zaregistrována u Minister stva vnitra pod IČ 22822429. Na jejím vzniku se podílely Miroslava Ondráková (předsedkyně výboru České společnosti histologických laborantů), Mgr. Jana Vaculová (místopředsedkyně výboru České společnosti histologických laborantů), Zdeňka Pavlíková (předsedkyně výboru Sekce laborantů České hematologické společnosti ČLS JEP) a Iveta Muroňová (předsedkyně výboru Společnosti mikrobiologických laborantů). Již během roku 2010 se jim podařilo navázat spolupráci se Sekcí imunologických laborantů České společnosti alergologie a klinické imunologie a Sekcí zdravotních laborantů ze Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP.
V roce 2011 byla pod hlavičkou ČAZL založena Sekce genetických laborantek, jejíž vznik iniciovala Bc. Renáta Spěšná (předsedkyně výboru České společnosti genetických laborantů a sester) a v roce 2014 byla v rámci ČAZL založena Sekce biochemických laborantů ve spolupráci s předsedkyní výboru Sekce biochemických labotantů České společnosti klinické biochemie Mgr. Martinou Bunešovou.
 

Go to top