1. Členem se může stát
  a) odborná společnost sdružující zdravotní laboranty
  b) sekce založená pod hlavičkou ČAZL zdravotními laboranty jedné odbornosti
 2. Odborná společnost zůstává i přes členství v ČAZL samostatně fungující organizací. Členové dané odborné společnosti, která vstoupila do ČAZL, jsou tak současně členy ČAZL. Tito se nemusí již nikam přihlašovat ani platit žádné další poplatky.
 3. Zdravotní laboranti, kteří nemají svou odbornou společnost, mohou pod hlavičkou ČAZL založit sekci. Minimální počet členů v sekci je 4.
 4. Každý člen (odborná společnost nebo sekce) deleguje 2 zástupce do prezídia ČAZL. Tito zástupci se účastní všech zasedání prezídia a předávají informace všem ostatním členům odborné společnosti či sekce z ČAZL a naopak.
 5. Podmínkou členství je zaslání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení vstupního poplatku.
 6. Přihlášku je nutno zaslat písemně či elektronicky k rukám prezidenta ČAZL.
 7. Další práva a povinnosti členů včetně ukončení členství jsou uvedeny ve stanovách asociace.

Členské příspěvky

 1. Každý nový člen (odborná společnost, sekce) hradí jednorázový vstupní poplatek, jehož výše adekvátně odpovídá jeho členské základně a jehož výši vždy odsouhlasí prezídium ČAZL.
 2. Roční členský příspěvek je aktuálně odsouhlasen prezídiem a je adekvátní členské základně odborné společnosti či sekce. Pro rok 2023 byl odsouhlasen příspěvek 20Kč za každého člena odborné společnosti.
 3. Platba členského poplatku se provádí kdykoli v daném roce na účet FIO banky, číslo účtu 2601537478 /2010 (poplatek za rok se platí kdykoli v daném kalendářním roce).

 

Adresa pro zasílání přihlášek

Mgr. Jana Vaculová, Ph.D.
Česká asociace zdravotních laborantů
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava - Poruba

 

Přihláška do asociace

Go to top