Společnost mikrobiologických laborantů a Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ
Vás zve na:
XXIV. jednodenní konferenci mikrobiologických laborantů