Společnost mikrobiologických laborantů, z. s. a Oblastní nemocnice Kolín, a. s.
Vás zve na
XXXIV. konferenci mikrobiologických laborantů

Elektronické přihlášky na www.mikrolaborant.cz zasílejte do 10.10.2023
Aktivní účasti zasílejte do 15. 8. 2023 Ivetě Muroňové na adresu: muroni@seznam.cz

Elektronické přihlášení: