Asociace

O vzniku České asociace zdravotních laborantů se začalo jednat v polovině roku 2009 a ke 4.1.2010 byla asociace se všemi formalitami zaregistrována u Minister stva vnitra pod IČ 22822429. Na jejím vzniku se podílely Miroslava Ondráková (předsedkyně výboru České společnosti histologických laborantů), Mgr. Jana Vaculová, Ph.D. (místopředsedkyně výboru České společnosti histologických laborantů), Zdeňka Pavlíková (předsedkyně výboru Sekce laborantů České hematologické společnosti ČLS JEP) a Iveta Muroňová (předsedkyně výboru Společnosti mikrobiologických laborantů).

Již během roku 2010 se jim podařilo navázat spolupráci se Sekcí imunologických laborantů České společnosti alergologie a klinické imunologie a Sekcí zdravotních laborantů ze Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP.V roce 2011 byla pod hlavičkou ČAZL založena Sekce genetických laborantek, jejíž vznik iniciovala Bc. Renáta Spěšná (předsedkyně výboru České společnosti genetických laborantů a sester) a v roce 2014 byla v rámci ČAZL založena Sekce biochemických laborantů ve spolupráci s předsedkyní výboru Sekce biochemických labotantů České společnosti klinické biochemie Mgr. Martinou Bunešovou.

Naše cíle

Rozvoj oboru zdravotní laborant a všech jeho specializací.

Optimalizace systému vzdělávání, podpora erudovanosti.

Nastavit platové hodnocení odpovídající vzdělání a kompetencím.

Dosáhnout aktivní spolupráce a komunikace mezi jednotlivými odbornostmi zdravotního laboranta.

Zlepšit současné postavení zdravotního laboranta ve společnosti,zvýšit všeobecné povědom í o významu tohoto povolání.

Členství

Adresa pro zasílání přihlášek:

Mgr. Jana Vaculová, Ph.D.

Česká asociace zdravotních laborantů

17. listopadu 1790/5708 52 Ostrava – Poruba

Aktivita

 • 17.1.2024 Zasedání prezidia, zápis
 • 21.3.2024 6.Sjezd ČAZL Ostrava, zasedání prezidia, zápis
 • 8.6.2023  Zasedání prezidia, zápis
 • 14.12.2022  Zasedání prezídia ČAZL, zápis
 • 26.5.2022  Jednání na MZ ČR, zápis
 • 17.5.2022  Zasedání prezídia, zápis
 • 9.2.2022  Zasedání prezídia, zápis
 • 11.3.2021  Zasedání prezídia, zápis
 • 15.2.2021  Zasedání prezídia, zápis
 • 8.1.2021  Návrh nového člena ČAZL v AK MZ ČR pro nelékařská povolání, zápis
 • 13.6.2019  Zasedání prezídia, zápis
 • 24.4.2019  Zasedání prezídia, zápis
  Schůzka na MZ ČR s Mgr. Strnadovou ohledně AKK pro zdravotní laboranty, zkrácený zápis
 • 15.1.2019  Zasedání prezídia, zápis
 • 26.9.2018  Zasedání prezídia, zápis
 • 10.11.2017  Zasedání prezídia, zápis
 • 15.6.2017  Zasedání prezídia, zápis
 • 10.1.2017  Zasedání prezídia, zápis
 • 18.10.2016  Zasedání Prezídia, setkání na MZ ČR, zápis
 • 15.-17.6.2016  Informace z Konference vedoucích zdravotních laborantů v Brně

            Zásadní připomínky zaslané na MZ ČR (dopispříloha)

 • 23.4.2016  Zasedání Prezídia, zápis
 • 9.12.2015  Hlasování o členství v Akreditační komisi MZ ČR, zápis
 • 13.11.2015  Účast na semináři „Jak dál v přípravě zákona pro nelékařská povolání“
 • 6.-7.11.2015  3. Sjezd ČAZL, Ostrava, program a ohlédnutí za akcí
 • 22.6.2015  Zaslání připomínek k navrhované novelizaci Z 96/2004Sb. na MZ ČR
 • 18.6.2015  Zasedání prezídia, zápis
 • 9.12.2010 Zasedání prezídia ČAZL, Brno
 • 21.10.2010 Zasedání prezídia ČAZL, Brno
 • 8.10.2010 Prezentace ČAZL na XXVII. Sjezdu českých a slovenských alergologů a klinických imunologů, Olomouc
 • 1.10.2010 Prezentace ČAZL na 18. Sjezdu české společnosti histologických laborantů s mezinárodní účastí, Ostrava
 • 29.9.2010 Pracovní schůzka s nelékaři s řešením stávající situace ve zdravotnictví, kompetencí, indikací a připomínkování zákona 96/2004Sb., Praha
 • 21.9.2010 Workshop se zástupci SZŠ a VOŠ, „Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta“, Praha
 • 12.7.2010 Pracovní schůzka na MZ ČR se zástupci odborných společností ve věci vzdělávání zdravotních laborantů, Praha
 • 16.6.2010 Zasedání prezídia ČAZL, Brno
 • 6.5.2010 Zasedání prezídia ČAZL, Brno
 • 19.2.2010 Zasedání prezídia ČAZL, Brno