Proběhlé akce

10. SVATOANENSKÝ LABORATORNÍ DEN

19. 10. 2023
FNUSA, Pekařská 53, Brno. B1, 6.NP

Oddělení klinické hematologie FNUSA zve na celostátní pracovní konferenci.

Akce je určena pro zdravotní laboranty, sestry a VŠ nelékaře.

26. Sjezd České společnosti histologických laborantů

26. 10. 2023
Zlín

Milé kolegyně, milí kolegové

je pro nás velkou ctí Vás jménem organizačního výboru pozvat do Zlína na 48. Sjezd českých patologů a 26. Sjezd České společnosti histologických laborantů.

Akce bude probíhat v prostorách Interhotelu Zlín na náměstí práce ve Zlíně.

Odborný cíl sjezdu je doškolovací. Sjezd bude společnou akcí SČP a ČSHL.

Těšíme se na setkání s Vámi ve východní části republiky a věříme, že si i přes sváteční datum uděláte čas a strávíme spolu nejen vzdělávací, ale i společenské povinnosti.

XXXIV. Konference mikrobiologických laborantů

20. 10. 2023
Centrum rozvoje podnikání, Sokolská 1095, Kolín 2

Společnost mikrobiologických laborantů, z. s. a Oblastní nemocnice Kolín, a. s.
Vás zve na
XXXIV. konferenci mikrobiologických laborantů

Elektronické přihlášky na www.mikrolaborant.cz zasílejte do 10.10.2023
Aktivní účasti zasílejte do 15. 8. 2023 Ivetě Muroňové na adresu: muroni@seznam.cz

Elektronické přihlášení:

Odborná konference – Přínosné využívání POCT

15. 06. 2023
kinosál FN Motol, Praha

ÚLCHKB 2.LF a FN Motol pořádá ODBORNOU KONFERENCI:

Program:

Bc. L. Vacková, Urgentní příjem dospělých, FN Motol, Praha

Analyzátor na urgentu

Mgr. J. Illner, ÚLCHKB FN Motol, Praha

Vnitřní prostředí na POCT analyzátorech/praxe

Mgr. P. Bukovská, ÚLCHKB FN Motol, Praha

Glukometry v POCT/praxe

Mgr. K. Slabá, Ing. J. Klimeš: Tecom Analytical System,CS

Proč nepoužívat osobní glukometry v nemocnici 

Mgr. D. Batík, SARSTEDT spol. s r.o.

Odběrový systém – nejen praktické ukázky

Zařazeno do programu povinného celoživotního vzdělávání zdravotních laborantů a zdravotních sester.

přihlášení: martina.bunesova@fnmotol.cz

Sjezd genetických laborantů a sester

25. 05. 2023
Výukové centrum lékařské fakulty, Sokolská 581, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Aktuality v genetických laboratořích a poradnách

Meziregionální seminář histologických laborantek a laborantů

18. 05. 2023
Slezská nemocnice v Opavě, p.o

XXIV. Jednodenní konference mikrobiologických laborantů

17. 05. 2023
SZÚ Praha, velká posluchárna v budově č. 11

Společnost mikrobiologických laborantů a Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ
Vás zve na:
XXIV. jednodenní konferenci mikrobiologických laborantů

XXXIII.Celostátní pracovní konference laborantů a sester 2023

14. 05. 2023
DVŮR PECÍNOV

Přípravný výbor Sekce laborantů a sester Společnosti pro transfuzní lékařství, Sekce zdravotních laborantů a Laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP

srdečně zvou na tradiční konferenci XXXIII. CELOSTÁTNÍ PRACOVNÍ KONFERENCE LABORANTŮ A SESTER 2023

Konference se koná ve spolupráci se Společností pro transfuzní lékařství, Českou hematologickou společností, Společností pro trombózu a hemostázu ČLS JEP, Českou asociací zdravotních laborantů a ÚVN Praha.

XVI. Jednodenní konference imunologických laborantů a alergologických sester

17. 04. 2023
Lékařský dům, Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2