Proběhlé akce

12. HRADECKÁ IMUNOHEMATOLOGICKÁ KONFERENCE

23. 01. 2024
EA Congress Hotel Aldis, Akademika Bedrny 371/12, Hradec Králové

Konference je určena pro zdravotní laboranty, VŠ nelékaře a lékaře
(odbornost hematologie a transfuziologie).

Konference je registrována u ČAZL

Pořadatelé:
Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP
Transfuzní oddělení FN Hradec Králové
Odborný garant: MUDr. V. Řeháček, Ph.D.
Organizační zajištění: HANZO Production, spol. s r.o.

6. SJEZD ČESKÉ ASOCIACE ZDRAVOTNÍCH LABORANTŮ

21. 03. 2024
Campus City, Fakulta umění Ostravské univerzity, Ostrava

Česká asociace zdravotních laborantů pořádá 6. sjezd České asociace zdravotních laborantů
pod záštitou

Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity
ve spolupráci
s Městskou nemocnicí Ostrava

Sjezd je určen pro zdravotní laboranty všech odborností
i další nelékařské zdravotnické pracovníky.

Datum konání: 21.3.2023 – 22.3.2024

Časový program sjezdu:

čtvrtek 21.3.2024
9:00Registrace
10:00Slavnostní zahájení
10:15 – 16:30Odborný program s přestávkami
17:30Jednání prezidia
18:30Večeře s diskuzí
pátek 22.3.2024
9:00 – 14:00Odborný program s přestávkami

Tipy na ubytování v Ostravě – ZDE

10. SVATOANENSKÝ LABORATORNÍ DEN

19. 10. 2023
FNUSA, Pekařská 53, Brno. B1, 6.NP

Oddělení klinické hematologie FNUSA zve na celostátní pracovní konferenci.

Akce je určena pro zdravotní laboranty, sestry a VŠ nelékaře.

26. Sjezd České společnosti histologických laborantů

26. 10. 2023
Zlín

Milé kolegyně, milí kolegové

je pro nás velkou ctí Vás jménem organizačního výboru pozvat do Zlína na 48. Sjezd českých patologů a 26. Sjezd České společnosti histologických laborantů.

Akce bude probíhat v prostorách Interhotelu Zlín na náměstí práce ve Zlíně.

Odborný cíl sjezdu je doškolovací. Sjezd bude společnou akcí SČP a ČSHL.

Těšíme se na setkání s Vámi ve východní části republiky a věříme, že si i přes sváteční datum uděláte čas a strávíme spolu nejen vzdělávací, ale i společenské povinnosti.

XXXIV. Konference mikrobiologických laborantů

20. 10. 2023
Centrum rozvoje podnikání, Sokolská 1095, Kolín 2

Společnost mikrobiologických laborantů, z. s. a Oblastní nemocnice Kolín, a. s.
Vás zve na
XXXIV. konferenci mikrobiologických laborantů

Elektronické přihlášky na www.mikrolaborant.cz zasílejte do 10.10.2023
Aktivní účasti zasílejte do 15. 8. 2023 Ivetě Muroňové na adresu: muroni@seznam.cz

Elektronické přihlášení:

Odborná konference – Přínosné využívání POCT

15. 06. 2023
kinosál FN Motol, Praha

ÚLCHKB 2.LF a FN Motol pořádá ODBORNOU KONFERENCI:

Program:

Bc. L. Vacková, Urgentní příjem dospělých, FN Motol, Praha

Analyzátor na urgentu

Mgr. J. Illner, ÚLCHKB FN Motol, Praha

Vnitřní prostředí na POCT analyzátorech/praxe

Mgr. P. Bukovská, ÚLCHKB FN Motol, Praha

Glukometry v POCT/praxe

Mgr. K. Slabá, Ing. J. Klimeš: Tecom Analytical System,CS

Proč nepoužívat osobní glukometry v nemocnici 

Mgr. D. Batík, SARSTEDT spol. s r.o.

Odběrový systém – nejen praktické ukázky

Zařazeno do programu povinného celoživotního vzdělávání zdravotních laborantů a zdravotních sester.

přihlášení: martina.bunesova@fnmotol.cz

Sjezd genetických laborantů a sester

25. 05. 2023
Výukové centrum lékařské fakulty, Sokolská 581, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Aktuality v genetických laboratořích a poradnách

Meziregionální seminář histologických laborantek a laborantů

18. 05. 2023
Slezská nemocnice v Opavě, p.o

XXIV. Jednodenní konference mikrobiologických laborantů

17. 05. 2023
SZÚ Praha, velká posluchárna v budově č. 11

Společnost mikrobiologických laborantů a Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ
Vás zve na:
XXIV. jednodenní konferenci mikrobiologických laborantů