Plánované akce

XXXIV. CELOSTÁTNÍ PRACOVNÍ KONFERENCE LABORANTŮ A SESTER

21. 04. 2024
Clarion Congress Hotel Ostrava

21. – 23. 4. 2024 | Clarion Congress Hotel Ostrava

XVII. Jednodenní konference imunologických laborantů

29. 04. 2024
Lékařský dům, Sokolská 33, 120 00 Nové Město, Praha

Pořadatel: Sekce imunologických laborantů ČSAKI

Kontakt:

Olga Jůzová

IKEM, PLM Oddělení klinické imunologie, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

tel.: 605 922 414, e-mail: juzo@ikem.cz

Meziregionální seminář histologických laborantek a laborantů

17. 05. 2024
Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

17.-18.5.2024

Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

Proběhlé akce

III. Jednodenní konference mikrobiologických laborantů

28. 03. 2023
Nemocnice České Budějovice, a.s.

Společnost mikrobiologických laborantů, z.s. a Nemocnice České Budějovice, a.s. Vás zvou na:
III. jednodenní konferenci mikrobiologických laborantů.

XVI. Jednodenní konference imunologických laborantů a alergologických sester

17. 04. 2023
Lékařský dům, Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2

XXXIII.Celostátní pracovní konference laborantů a sester 2023

14. 05. 2023
DVŮR PECÍNOV

Přípravný výbor Sekce laborantů a sester Společnosti pro transfuzní lékařství, Sekce zdravotních laborantů a Laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP

srdečně zvou na tradiční konferenci XXXIII. CELOSTÁTNÍ PRACOVNÍ KONFERENCE LABORANTŮ A SESTER 2023

Konference se koná ve spolupráci se Společností pro transfuzní lékařství, Českou hematologickou společností, Společností pro trombózu a hemostázu ČLS JEP, Českou asociací zdravotních laborantů a ÚVN Praha.

Nabídky NCO NZO

Zde naleznete veškeré aktuální vzdělávací akce Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, souvísející s oborem zdravotní laborant.

Žádné nabídky nenalezeny

Souhlasná stanoviska

K 1.9.2017 platí nový zákon 201/2017 Sb., kterým se mění zákon 96/2004 Sb. o nelékařských povoláních. Jednou ze změn je zrušení kreditního systému a vzdělávací akce tedy nebudou ohodnoceny kredit y. Povinnost celoživotního vzdělávání však zůstává. Proto Česká asociace zdravotních laborantů i nadále nabízí možnost poskytnutí odborné záštity vzdělávacím akcím ve smyslu udělení souhlasného stanoviska.

Pokud máte zájem o udělení souhlasného stanoviska, vyplněnou Žádost o udělení souhlasného stanoviska spolu s programem zašlete na email: zdenka.pavlikova@fnhk.cz

Zdeňka Pavlíková
vedoucí laborant
IV. interní hematologická klinika – laboratoř
Sokolská 581
Fakultní nemocnice
500 05 Hradec Králové

Vydání souhlasného stanoviska je bez poplatku, termín vyřízení do 20 dnů ode dne doručení.

Souhlasné stanovisko ČAZL vydává zdravotním laborantům, všeobecným sestrám, porodním asistentkám, asistentům ochrany veřejného zdraví, zdravotnickým záchranářům a farmaceutickým asistentům na odborné akce, které jsou  zaměřené na společnou problematiku obou profesí (např. transfúzní služba, genetika, imunologie).