Plánované akce

6. SJEZD ČESKÉ ASOCIACE ZDRAVOTNÍCH LABORANTŮ

21. 03. 2024
Campus City, Fakulta umění Ostravské univerzity, Ostrava

Česká asociace zdravotních laborantů pořádá 6. sjezd České asociace zdravotních laborantů
pod záštitou

Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity
ve spolupráci
s Městskou nemocnicí Ostrava

Datum konání: 21.3.2023 – 22.3.2024

Místo konání: Campus City, Fakulta umění Ostravské univerzity, Ostrava


Sjezd je určen pro zdravotní laboranty všech odborností
i další nelékařské zdravotnické pracovníky.