Prezidium

Mgr. JANA VACULOVÁ, Ph.D.

prezidentka

předsedkyně výboru České společnosti histologických laborantů

OLGA JŮZOVÁ

viceprezidentka

předsedkyně Sekce laborantů při ČSAKI ČLS JEP

MIROSLAVA LAMPLOTOVÁ

členka výboru České společnosti histologických laborantů

TOMÁŠ BRZOBOHATÝ, DiS.

člen Sekce laborantů při ČSAKI ČLS JEP

Bc. IRENA TRNAVSKÁ

místopředsedkyně výboru Sekce zdravotních laborantů při České hematologické společnosti ČLS JEP

ZDEŇKA PAVLÍKOVÁ

předsedkyně výboru Sekce zdravotních laborantů při České hematologické společnosti ČLS JEP

HANA KREJČÍ

členka výboru sekce laborantů a sester Společnosti pro transfuzní lékařství

Mgr. MARTINA ADAMCOVÁ

členka sekce laborantů a sester Společnosti pro transfuzní lékařství

Bc. RENATA SPĚŠNÁ

předsedkyně výboru České společnosti genetických laborantů a sester

Bc. RÁCHEL MICHAELA SELINGEROVÁ

členka České společnosti genetických laborantů a sester

VĚRA PODHAJSKÁ

členka Společnosti mikrobiologických laborantů

PETRA SOUKUPOVÁ

členka Společnosti mikrobiologických laborantů

Mgr. MARTINA BUNEŠOVÁ, MBA

předsedkyně Sekce biochemických laborantů ČSKB

Mgr. LUCIE JURÁNKOVÁ, MBA

členka výboru Sekce biochemických laborantů ČSKB