Konference je určena pro zdravotní laboranty, VŠ nelékaře a lékaře
(odbornost hematologie a transfuziologie).

Konference je registrována u ČAZL

Pořadatelé:
Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP
Transfuzní oddělení FN Hradec Králové
Odborný garant: MUDr. V. Řeháček, Ph.D.
Organizační zajištění: HANZO Production, spol. s r.o.