Česká Asociace Zdravotních Laborantů

Aktuality

Nabídka vzdělávacích akcí 2023

Nabídka vzdělávacích akcí 2023

NCO NZO - Nabídka vzdělávacích akcí pro rok 2023 - bližší informace uvnitř příspěvku.

Akce

.

6. SJEZD ČESKÉ ASOCIACE ZDRAVOTNÍCH LABORANTŮ

21. 03. 2024
Campus City, Fakulta umění Ostravské univerzity, Ostrava

Česká asociace zdravotních laborantů pořádá 6. sjezd České asociace zdravotních laborantů
pod záštitou

Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity
ve spolupráci
s Městskou nemocnicí Ostrava

Datum konání: 21.3.2023 – 22.3.2024

Místo konání: Campus City, Fakulta umění Ostravské univerzity, Ostrava


Sjezd je určen pro zdravotní laboranty všech odborností
i další nelékařské zdravotnické pracovníky.

Asociace

O vzniku České asociace zdravotních laborantů se začalo jednat v polovině roku 2009 a ke 4.1.2010 byla asociace se všemi formalitami zaregistrována u Minister stva vnitra pod IČ 22822429. Na jejím vzniku se podílely Miroslava Ondráková (předsedkyně výboru České společnosti histologických laborantů), Mgr. Jana Vaculová (místopředsedkyně výboru České společnosti histologických laborantů), Zdeňka Pavlíková (předsedkyně výboru Sekce laborantů České hematologické společnosti ČLS JEP) a Iveta Muroňová (předsedkyně výboru Společnosti mikrobiologických laborantů)…