Česká Asociace Zdravotních Laborantů

Aktuality

Nabídka vzdělávacích akcí 2023

Nabídka vzdělávacích akcí 2023

NCO NZO - Nabídka vzdělávacích akcí pro rok 2023 - bližší informace uvnitř příspěvku.

Akce

.

10. SVATOANENSKÝ LABORATORNÍ DEN

19. 10. 2023
FNUSA, Pekařská 53, Brno. B1, 6.NP

Oddělení klinické hematologie FNUSA zve na celostátní pracovní konferenci.

Akce je určena pro zdravotní laboranty, sestry a VŠ nelékaře.

XXXIV. Konference mikrobiologických laborantů

20. 10. 2023
Centrum rozvoje podnikání, Sokolská 1095, Kolín 2

Společnost mikrobiologických laborantů, z. s. a Oblastní nemocnice Kolín, a. s.
Vás zve na
XXXIV. konferenci mikrobiologických laborantů

Elektronické přihlášky na www.mikrolaborant.cz zasílejte do 10.10.2023
Aktivní účasti zasílejte do 15. 8. 2023 Ivetě Muroňové na adresu: muroni@seznam.cz

Elektronické přihlášení:

26. Sjezd České společnosti histologických laborantů

26. 10. 2023
Zlín

Milé kolegyně, milí kolegové

je pro nás velkou ctí Vás jménem organizačního výboru pozvat do Zlína na 48. Sjezd českých patologů a 26. Sjezd České společnosti histologických laborantů.

Akce bude probíhat v prostorách Interhotelu Zlín na náměstí práce ve Zlíně.

Odborný cíl sjezdu je doškolovací. Sjezd bude společnou akcí SČP a ČSHL.

Těšíme se na setkání s Vámi ve východní části republiky a věříme, že si i přes sváteční datum uděláte čas a strávíme spolu nejen vzdělávací, ale i společenské povinnosti.

Asociace

O vzniku České asociace zdravotních laborantů se začalo jednat v polovině roku 2009 a ke 4.1.2010 byla asociace se všemi formalitami zaregistrována u Minister stva vnitra pod IČ 22822429. Na jejím vzniku se podílely Miroslava Ondráková (předsedkyně výboru České společnosti histologických laborantů), Mgr. Jana Vaculová (místopředsedkyně výboru České společnosti histologických laborantů), Zdeňka Pavlíková (předsedkyně výboru Sekce laborantů České hematologické společnosti ČLS JEP) a Iveta Muroňová (předsedkyně výboru Společnosti mikrobiologických laborantů)…